چگونگی عضویت درانجمن علوم خاک ایران و دریافت کارت عضویت

اعضا محترم انجمن علوم خاک می توانند حق عضویت سالیانه خود در انجمن را به شماره حساب ۱۴۳۳۸۱۳۵۸ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس به نام انجمن علوم خاک ایران واریز نموده و اسکن فیش واریزی را به انجمن ایمیل فرمایند

و یا از طریق واریز به شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۶۴۲۹۳۰ به نام انجمن علوم خاک ایران و ارسال اسکن رسید پرداخت از طریق ایمیل به انجمن اقدام فرمایند.

حق عضویت دو ساله انجمن برای اعضا پیوسته (۷۰.۰۰۰ تومان)، اعضا وابسته (۵۰.۰۰۰ تومان) و اعضا دانشجویی ( ۳۰.۰۰۰ تومان) می باشد.

حق عضویت پنج ساله انجمن برای اعضا پیوسته (۱۵۰.۰۰۰ تومان)، اعضا وابسته (۱۰۰.۰۰۰ تومان) و اعضا دانشجویی ( ۵۰.۰۰۰ تومان) می باشد.

حق عضویت دائمی برابر ۵۰۰ هزار تومان می باشد.

برای اطلاع از شرح کامل شرایط عضویت در انجمن و تخفیف های در نظر گرفته شده برای عضویت بیش از یک سال خواهشمند است آیین نامه عضویت در انجمن را مطالعه فرمایید.

دریافت کارت عضویت با هماهنگی با دفتر انجمن و از طریق مراجعه حضوری به دفتر انجمن در تهران امکان پذیر است. دوستانی که امکان مراجعه حضوری ندارند باید مبلغ ۶۰۰۰ تومان بابت هزینه ارسال و پست پیشتاز به مبلغ عضویت افزوده و به شماره حساب قید شده واریز نمایند.

عضویت حقوقی در انجمن علوم خاک ایران از طریق تکمیل تقاضانامه عضویت و بر اساس آیین نامه عضویت در انجمن علوم خاک ایران امکان پذیر است. خواهشمند است تقاضانامه عضویت تکمیل شده و مدارک لازم را با هماهنگی با دبیرخانه انجمن به دفتر انجمن علوم خاک ایران تحویل داده و رسید دریافت نمایید.